KESKKOND

KESKKOND

TTI VÄHENDAB OMA PANUST PRÜGI TEKITAMISSE SEELÄBI, ET AITAB KLIENTIDEL SÄILITADA JA PIKENDADA OMA TOODETE ELUIGA.

KESKKONNAALASED REEGLID

 

Suurbritannia elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded nõuavad, et elektriseadmeid pakkuvad ettevõtted võtaksid aktiivselt osa nende kogumisest ja ringlussevõtmisest. Selle direktiivi eesmärk on vähendada elektri- ja elektroonikaseadmete romude hulka.

Vastutustundliku ärilt-ärile turundatava kauba tootjana pakub Techtronic Industries (UK) Ltd meie klientidele ettevõtevahelist tagasivõtmisteenust, kus tegeleme elektri- ja elektroonikaseadmete romude ringlussevõtu ja keskkonnaohutu kõrvaldamisega. Teie kasutatud elektroonikaseade tagastamine toimub teie enda kulul.

Selle korraldamiseks võtke meiega ühendust telefonil +44 (0)1628 894469 või e-posti aadressil UK.service.group@tti-EMEA.com. 

Igal aastal viskavad Suurbritannia elanikud ära umbes miljon tonni elektriseadmeid. Need jäätmed ladustatakse prügilatesse üle kogu Suurbritannia. Te saate aidata peatada kahjulike kemikaalide sattumist keskkonda, kui saadate elektrilised esemed ümbertöötlusse, mitte ei pane neid kokku olmeprügiga – selleks otsige läbikriipsutatud prügikastimärgiga konteinerit.

Kui peate elektriseadme ära viskama, veenduge, et see võetaks ohutult ringlusse. See aitab säästa energiat ja takistab kahjulikel kemikaalidel keskkonda kahjustada. Paljudel elektriseadmetel leiduv „läbikriipsutatud prügikasti“ sümbol tähendab, et neid seadmeid ei tohiks ära visata koos tavapäraste olmejäätmetega.

Lisateabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete romude ringlussevõtu kohta, patareide või ringlussevõtu kohta üldiselt saate lisateavet kohaliku omavalitsuse veebilehelt.