PRIVAATSUSAVALDUS

Oleme pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele ja austamisele.

Käesolevas privaatsusavalduses sätestatakse põhimõtted, mille kohaselt töötleme isikuandmeid, mida teilt kogume või mida te meile edastate. Palun lugege alljärgnev hoolikalt läbi, et mõista meie seisukohti ja tavasid seoses teie isikuandmetega ja sellega, kuidas me neid käitleme.

Kohaldatavate andmekaitseseaduste ja tulevase isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) (Määrus (EL) 2016/679) eesmärkide kohaselt on vastutavaks andmetöötlejaks Techtronic Industries UK Ltd, mille registrijärgne aadress on Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Inglismaa.

 

MILLIST TEAVET ME TEILT KOGUME JA KUIDAS SEDA TEAVET KASUTAME?

 

Me kogume ja töötleme järgmisi teid puudutavaid andmeid:

 • Teave, mille olete ise meile andnud. See on teave teie kohta, mille annate meile meie uudiskirja tellides, tööriistu registreerides, pikendatud garantiiaja kasuks otsustades, meiega e-posti, telefoni või sotsiaalmeedia kaudu suheldes, meie juures kontot luues või muul viisil. See hõlmab ka teavet, mida annate tarbijamängus, reklaamikampaanias või küsitluses osaledes, toodet otsides, teatades meie saidiga või tööriistadega seotud probleemidest klienditeeninduse või muude sotsiaalmeedia funktsioonide kaudu meie saidil. Teie antud teave võib sisaldada, kuid mitte ainult, teie nime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit, finantsalast ning krediitkaarditeavet, isikukirjeldust ja fotosid. Me küsime teilt ainult teavet, mis on vajalik konkreetse eesmärgi saavutamiseks.

  Nende andmete edastamisega annate oma nõusoleku, et võime koguda ja töödelda andmeid teile teabe, toodete ja teenuste pakkumiseks, mida te meilt palusite. Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Teil on õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Samuti võime kasutada neid andmeid oma kohustuste täitmiseks, mis tulenevad teie ja meie vahel sõlmitud mistahes lepingutest. Sellisel juhul on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui neid vajame selleks, et pakkuda teile teavet, teenuseid või pakkumisi, mida te palusite, või et täita kõik meiepoolsed lepingust tulenevad kohustused.

 • Teave, mida teie kohta kogume. Iga kord, kui külastate meie veebisaiti, kogume automaatselt järgmist teavet:
  • tehniline teave, sealhulgas internetiprotokolli (IP) aadress, mida kasutatakse teie arvuti internetiühenduse loomiseks, teie sisselogimisandmed, veebilehitseja tüüp ja versioon, ajavööndi seaded, veebilehitseja pistikprogrammi tüübid ja versioonid, seadmete tüübid, operatsioonisüsteem, nõusoleku andmise kellaaeg ja kuupäev ning platvorm;
  • teave teie külastuse kohta, sh täielikud universaalsed ressursilokaatorid (URL), teekonna analüüs meie veebisaidile, selle kaudu ja sellelt (sh kuupäev ja kellaaeg), teie vaadatud, otsitud või ostetud tooted, lehe reageerimisajad, allalaadimisvead, külastuste pikkused teatud lehtedel, lehe kokkupuuteteave (nt kerimine, klikid ja kursoriga üle käimine), veebisaidi sirvimiseks kasutatavad meetodid ja kõik klienditeeninduse numbrile helistamiseks kasutatud telefoninumbrid.

  Seda teavet säilitame ainult meie, meie veebisaidi ja sisetegevuse haldamiseks, sealhulgas tõrkeotsinguks, andmete analüüsimiseks, testimiseks, uuringuteks, statistilistel ja ülevaatlikel eesmärkidel ning ebaseaduslike toimingute kontrollimiseks. Meil on õigus kontrollida neid logifaile ja andmeid tagasiulatuvalt, kui konkreetsete näitajate tõttu esineb põhjendatud kahtlus ebaseadusliku tegevuse suhtes. Isikuandmeid töötleme ainult selleks, et kaitsta meie õigustatud huvi kontrollida meie veebisaidiga seotud ebaseaduslikke toiminguid. Selle tegevuse õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

 • Teistest allikatest saadud teave. See on teave, mida saame teie kohta siis, kui kasutate mõnda muud meie hallatavat veebisaiti või muid meie pakutavaid teenuseid. Teeme tihedat koostööd kolmandate osapooltega (sealhulgas näiteks äripartnerite, tehniliste, makse- ja kohaletoimetamisteenuste alltöövõtjate, reklaamivõrgustike, analüüsiteenuste pakkujate, otsinguandmete pakkujate, krediidivõime hindamise agentuuridega). Teavitame teid sellest, kui saame neilt teie kohta teavet, ja eesmärkidest, milleks me kavatseme seda teavet kasutada, samuti sellise töötlemise õiguslikest alustest.

 

KÜPSISED

 

Meie veebisait kasutab küpsiseid, et eristada teid meie veebisaidi teistest kasutajatest. See aitab meil muuta meie veebisaidi külastamise meeldivaks kogemuseks ning teha saiti paremaks. Üksikasjalikku teavet meie kasutatavate küpsiste ja nende kasutamise eesmärkide kohta leiate meie küpsiste kohta käivast avaldusest https://www.aeg-powertools.eu/en-eu/footer-pages/cookie-policy.

Enamik meie kasutatavatest küpsistest on nn seansiküpsised. Teised küpsised jäävad teie seadmesse seniks, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil järgmisel külastusel teie veebilehitsejat ära tunda.

Selles valdkonnas töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel, et muuta meie veebisaiti kasutajate jaoks paremaks. Siinkohal töötleme ainult pseudonüümitud andmeid ajal, mil külastate meie veebisaiti. Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Te saate kustutada oma seadmes küpsised igal ajal ja pärast nende kustutamist ei saa me töödelda küpsises sisalduvat teavet. 

Te saate oma veebilehitsejat ka kohandada nii, et teid teavitatakse küpsiste seadistusest, ja lubada küpsiseid ainult individuaalselt, välistada küpsiste vastuvõtmine teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatne kustutamine veebilehitseja sulgemisel. Küpsiste deaktiveerimine võib selle veebisaidi funktsionaalsust piirata.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

See veebisait kasutab Google, Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“) poolt pakutavat veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis aitavad meil analüüsida seda, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Küpsise poolt selle veebisaidi kasutamise kohta saadud teave edastatakse Ameerika Ühendriikides asuvasse Google’i serverisse. Me kasutame Google Analyticsit laiendiga "_anonymizeIp ()", mistõttu Google’ile edastatud IP-aadresse töödeldakse ainult lühendatud versioonina, et välistada otsene seos teiega. Google kasutab neid andmeid, et hinnata teiepoolset veebisaidi kasutamist, meie veebisaidi tegevuse aruandluse koostamiseks ning veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud edasiste teenuste pakkumiseks. Google võib edastada neid andmeid ka kolmandatele osapooltele tingimusel, et see on seadusega ette nähtud, või kui kolmandad osapooled töötlevad neid andmeid Google’i nimel. Google ei seosta teie IP-aadressi mistahes muude Google’i valduses olevate andmetega. Te saate takistada ka Google Analyticsi küpsise installimist oma veebilehitseja tarkvara seadetest; juhime tähelepanu sellele, et kui te seda teete, ei pruugi teil olla võimalik kasutada meie veebisaidi täielikku funktsionaalsust. Lisaks võite esitada vastuväiteid Google Analyticsi jaoks andmete kogumise ja säilitamise kohta tulevikus Google’i veebilehitseja pistikprogrammi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) kaudu mistahes ajal. Lisateavet Google Analyticsi kohta leiate aadressilt http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html. Kui külastate meie veebisaiti mobiilseadme kaudu, võite Google Analyticsi keelata, klõpsates siia: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). 

Teostame sellisel viisil isikuandmete töötlemist osana oma õigustatud huvist turunduslikel eesmärkidel. Me kaitseme teie huve, anonüümides andmete kogumisel teie IP-aadressi, nii et teid ei saa tuvastada. Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

 

TEABE KASUTAMINE MUUDEL TURUNDUSEGA SEOTUD EESMÄRKIDEL 

 

Kasutame teie kohta säilitatavat teavet järgmistel viisidel:

 • teie teavitamine muudest meie pakutavatest kaupadest ja teenustest, mis on sarnased nendele, mille olete juba ostnud. Teil on õigus loobuda teadete saamisest meilt igal ajal, klõpsates mistahes sellises e-kirjas sisalduval tellimuse lõpetamise lingil;
 • kui olete andnud nõusoleku oma andmete kasutamiseks turunduslikel eesmärkidel, võtame teiega ühendust elektrooniliselt (e-posti teel) või otsepostituse kaudu teabega selliste kaupade ja teenuste kohta nagu need, mille kohta nõusolek on antud. Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Teil on õigus see nõusolek igal ajal tühistada, klõpsates kõigis sellistes e-kirjades sisalduval loobumise lingil või kasutades järgmist linki: https://www.aeg-powertools.eu/unsubscribe.
 • Kui olete andnud oma nõusoleku, et lubate valitud kolmandatel isikutel teie andmeid kasutada, lubate kontakteeruda teiega elektrooniliselt ja/või otsepostitusega. Sellise andmetöötluse õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Teil on õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, klõpsates kõigis sellistes e-kirjades sisalduval tellimuse lõpetamise lingil.

 

TURVALISUS

 

Kõik teie poolt meile edastatavad isikuandmed salvestatakse meie turvalistes serverites. Kahjuks pole teabe edastamine interneti kaudu täiesti turvaline. Kuigi teeme kõik endast oleneva, et teie isikuandmeid kaitsta, ei saa me tagada meie veebisaidile edastatud andmete turvalisust; iga edastamine on teie omal vastutusel. Kui oleme teie andmed kätte saanud, kasutame volitamata juurdepääsu tõkestamiseks rangeid protseduure ja turvafunktsioone.

 

TEIE ANDMETE EDASTAMINE

 

Me võime edastada teie andmed kolmandatele isikutele, kui see on seadusega nõutav või kui anname kolmandatele isikutele korralduse teie andmeid meie volitusel töödelda, kuid seejuures järgitakse rangelt kehtivaid seadusi ja eeskirju. Sellega seoses võivad teie andmeid töödelda ka töötajad, kes võivad tegutseda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja kes töötavad meie, meie sidusettevõtete või mõne meie tarnija juures. See hõlmab personali, kes tegeleb muuhulgas teie tellimuse täitmise, teie makse üksikasjade töötlemise ja tugiteenuste osutamisega.

 

SÄILITAMISE PERIOOD JA TEIE ÕIGUSED

 

Me säilitame teie isikuandmeid käesolevas privaatsusavalduses nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajaliku aja jooksul, välja arvatud juhul, kui kehtivad õigusaktid nõuavad või lubavad pikemat säilitamistähtaega.

Andmesubjektina on teil õigus kasutada meie suhtes andmesubjekti õigusi mistahes ajal. Eelkõige on teil järgmised õigused:

 • Teil on õigus saada teavet, kas, ja kui võimalik, siis millisel määral me teiega seotud isikuandmeid töötleme või mitte.
 • Teie isikuandmete töötlemise korral on teil õigus tutvuda teabega, eelkõige järgmise teabega: teid puudutavad salvestatud andmed, töötlemise eesmärk/eesmärgid, andmekategooriad, adressaadid, kellele me andmeid avalikustame, säilitamise kestus.
 • Teil on õigus taotleda oma andmete parandamist põhjendamatu viivituseta, kui need andmed on ebatäpsed või mittetäielikud.
 • Teil on õigus taotleda meilt oma isikuandmete kustutamist ilma põhjendamatu viivituseta.
 • Teil on õigus oma nõusolek, mille andsite meile oma andmete töötlemise kohta, igal ajal tagasi võtta.
 • Teil on õigus lasta oma isikuandmete töötlemist piirata.
 • Teil on õigus saada teie poolt meile edastatud isikuandmed struktureeritud, standardsel ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale andmetöötlejale.

Te võite oma õigusi kaitsta, võttes meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

 

KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBISAIDID

 

Meie saidil võivad aeg-ajalt sisalduda lingid meie partnervõrkude veebisaitidelt, reklaamijatelt ja sidusettevõtetelt. Kui järgite linki mõnele neist veebisaitidest, pidage meeles, et neil veebisaitidel on oma privaatsuspõhimõtted ja me ei võta nende põhimõtete ees mingit vastutust. Kontrollige neid põhimõtteid, enne kui esitate nendele veebisaitidele mistahes isikuandmeid.

 

MEIE PRIVAATSUSAVALDUSE MUUDATUSED

 

Me ajakohastame seda privaatsusavaldust aeg-ajalt, võttes arvesse muutuvaid õiguslikke, regulatiivseid või operatiivseid nõudeid. Me teavitame kõikidest sellistest muudatustest (sh nende jõustumise ajast) seadusest tulenevalt.

 

KONTAKTANDMED

 

Selle privaatsusavaldusega seotud küsimused, kommentaarid ja taotlused on teretulnud ja need tuleks saata aadressil:

Data Information Manager
Techtronic Industries UK Ltd
Unit 3 Globeside Business Park
Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ
Inglismaa

Käesoleva privaatsusavalduse jõustumiskuupäev – 12. märts 2018

Esitage andmesubjekti juurdepääsutaotlus